Regie: Mabel Houdtzagers

De voornaamste reden om met De Wellust Bij De Staart Gevat (2001-2002) aan de slag te gaan, was dat ik er, na het te hebben gelezen, niets maar dan ook niets van begreep. De bizarre, nog onsamenhangende teksten maakten me nieuwsgierig. “Wat zou het stuk me vertellen en wat willen wij er in 2002 mee?”

De spelers en ik zijn gaan lezen, improviseren, weer lezen, weer improviseren en gaan spelen. We hebben getracht wat orde in de chaos te scheppen of de chaos de ruimte te geven.
Hetgeen resulteerde in De Wellust.