Pionier start seizoen 2016-2017

Dit seizoen gaat toneelgroep Pionier voor de derde achtereenvolgende keer met regisseur Bas Moser een productie maken. Wederom betreft het een bestaand toneelstuk; de keuze voor het stuk is nog niet gemaakt.

Na twee inspirerende open repetities hebben zich drie nieuwe spelers bij de groep aangesloten. Zij doen, tezamen met drie spelers die al deel uitmaakten van Pionier, mee aan de nieuwe productie die in april 2017 zal worden opgevoerd.

Meer nieuws volgt.